W służbie wiary i rozumu

Jest we Wrocławiu miejsce, które na intelektualnej mapie miasta stanowi szczególne połączenie wiary i rozumu. Grupy turystów i mieszkańcy każdego dnia niemal bezwiednie mijają napis Papieski Wydział Teologiczny, który widnieje na fasadzie okazałego gmachu, dawnej rezydencji arcybiskupów wrocławskich. Co skrywają w sobie mury tego budynku?

MARTA WILCZYŃSKA,
KS. MIROSŁAW KIWKA

Wrocław

Teologia obecna była we Wrocławiu od czasów średniowiecza. Najpierw w szkole katedralnej, a od 1565 r. w seminarium duchownym. W wiekach późniejszych trafiła ona do uniwersyteckich sal, utworzonej w 1702 r. Akademii Leopoldinum. Po II wojnie światowej zlikwidowany wydział teologii znalazł schronienie w Wyższym Seminarium Duchownym, a w latach 60. w autonomicznej ___________

uczelni wyższej, którą do dziś jest Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. PWT jest więc spadkobiercą i kontynuatorem wielowiekowej tradycji teologicznej Wrocławia i Śląska. Oprócz akademickiej teologii uczelnia od roku 2012 kształci na kierunku: filozofia, a od 2013 r. studenci mają również możliwość studiowania pedagogiki.

Teologia, filozofia i pedagogika

To trzy główne kierunki kształcenia na PWT. Pięcioletnie magisterskie studia teologiczne prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Ich adresatami są nie tylko adepci kapłaństwa, lecz także osoby świeckie. Co ciekawe, na Ostrowie Tumskim większość studentów teologii to świeccy. Filozofia jest kierunkiem kształcenia dla tych, którzy chcą poznać i nauczyć się najstarszego sposobu myślenia o człowieku i świecie. W tym zakresie uczelnia prowadzi trzyletnie studia licencjackie i od tego roku dwuletnie magisterskie. Z kolei studia licencjackie z pedagogiki dają możliwość wyboru specjalizacji, która najbardziej odpowiada zainteresowaniom studenta. Wśród nich dostępne są obecnie trzy: ___________

Okazały gmach PWT mieści się na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu

specjalizacja opiekuńczo-wychowawcza, opiekuńcza i praca z rodziną oraz wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. W planach jest uruchomienie czwartej: gerontologii.

Dodatkowe możliwości

Papieski Wydział Teologiczny proponuje również studia doktoranckie z teologii oraz liczne studia podyplomowe, wśród których sporym zainteresowaniem cieszą się m.in. studia z _______________

komunikacji społecznej i dziennikarstwa, psychoterapii czy studium filozoficzno-etyczne. W murach uczelni działa także Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II oraz Studium Języków Biblijnych i Nowożytnych. W niewielkich grupach i komfortowych warunkach można poznać języki obce: angielski, niemiecki, włoski, francuski i hiszpański, a także hebrajski, grecki i łacinę, a od ubiegłego roku również arabski!

Szerokie pole do popisu mają na uczelni studenci. Na zdjęciu „Tomaszonalia” – bal z okazji juwenaliów, nazwany tak na cześć patrona uczelni – św. Tomasza z Akwinu / ZDJĘCIA Z ARCHIWUM PWT WROCŁAW

PWT i co dalej?

Absolwenci Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu to katecheci, nauczyciele filozofii lub etyki oraz pedagodzy. Wybierając studia na PWT, niekoniecznie trzeba wiązać swoją przyszłość ze szkolnictwem. Wśród absolwentów są także animatorzy stowarzyszeń, ruchów społecznych, kościelnych i samorządowych, dziennikarze, pracownicy poradni, instytucji finansowych i przedsiębiorstw. Pracodawcy postrzegają studentów PWT jako osoby uczciwe, lojalne i otwarte na wyzwania. Pomocą w orientacji zawodowej i odnalezieniu się na rynku pracy służy Akademickie Biuro Karier działające w ramach uczelni.

Dla każdego

Uczelnia jest także organizatorem i współorganizatorem wielu wydarzeń o charakterze naukowym (konferencje, „Fides et ratio”, „Szkoła duchowości charyzmatycznej”, „Historia Magistra Vitae”) i kulturalnym (Wieczory Tumskie, koncerty, spotkania). Od lat angażuje się w Dolnośląski Festiwal Nauki oraz podejmuje inne inicjatywy animowane przez wrocławskie uczelnie. Rektor PWT zasiada w Kolegium Rektorów Uczelni Wyższych Wrocławia i Opola. W ostatnich dniach sierpnia, już od prawie pół wieku, Papieski Wydział ___________

.

Teologiczny organizuje Wrocławskie Dni Duszpasterskie, jedno z najstarszych tego typu spotkań w Polsce. Coś dla siebie znajdzie tu także młodzież. Uczelnia co roku zaprasza do udziału w programach edukacyjnych, wykładach popularnonaukowych oraz drzwiach otwartych, które w tym roku zorganizowane zostały w formie gry terenowej „Śladami św. Jana Pawła II”. Najnowszą inicjatywą jest Konkurs Filozofii Klasycznej, organizowany dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska.

Kształcenie z wartościami

Rok akademicki 2015/2016 rozpocznie na PWT ok. 1000 osób, wśród których są osoby świeckie, klerycy diecezjalni i zakonni oraz siostry z różnych zgromadzeń. Pozornie niewielka liczba studentów pozwala na tworzenie wyjątkowej, rodzinnej atmosfery nie tylko między studentami, ale także na linii wykładowca–student. „Staramy się kształcić ____________

.

.
OFERTA EDUKACYJNA PWT WE WROCŁAWIU ORAZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ: www.pwt.wroc.pl

z wartościami – i to nas wyróżnia spośród innych uczelni” – podkreśla ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, rektor PWT. Temu kształceniu służy możliwość rozwijania podczas studiów swojej duchowości. „Na uczelni pracuje wykwalifikowana kadra, dbająca o odpowiedni poziom naukowy. Z drugiej strony, ci sami wykładowcy starają się dawać również studentom świadectwo wiary i wspierać jej rozwój. Pomagają w tym dni skupienia, rekolekcje oraz codzienne Msze św., sprawowane w wydziałowej kaplicy. Dzięki temu absolwenci PWT są ludźmi z rozwiniętą wiedzą, głęboką relacją z Bogiem oraz umiejętnością tworzenia dobrych, trwałych relacji międzyludzkich” – zaznacza ks. Rektor. Szerokim polem do działania w sferze tworzenia relacji jest działalność Samorządu Studenckiego i Koła Naukowego PWT. Jedną z ___________

ostatnich inicjatyw było zorganizowanie balu z okazji juwenaliów. Ponieważ patronem uczelni katolickich jest św. Tomasz z Akwinu, bal ów nieprzypadkowo został określony mianem „Tomaszonalia”.
Papieska uczelnia sięga również po nowe formy przekazu. O podejmowanych inicjatywach, wydarzeniach życia PWT oraz ofercie edukacyjnej można przeczytać na stronie internetowej (www.pwt.wroc.pl) oraz na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, a także usłyszeć w cotygodniowej audycji „Kwadrans akademicki” w Radio Rodzina. Wszystko po to, by lepiej służyć wierze i rozumowi, tworząc we współczesnym świecie jeszcze jedną przestrzeń uniesprzeczniania tych dwóch istotnych wymiarów ludzkiego życia.