W październikowym numerze 2015

Ks. Rafał Kowalski
Moja niedziela
Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele miesiąca

Ks. Bogdan Giemza
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy – październik 2015
Na łamach „Nowego Życia” pragniemy zachęcić Czytelników do włączenia się w formę apostolstwa dostępną każdemu, a jest nią modlitwa. Idea Apostolstwa Modlitwy zrodziła się w XIX stuleciu we Francji wśród jezuitów i szybko znalazła uznanie w Kościele powszechnym, w tym w Kościele w Polsce. Krajowy Sekretariat Apostolstwa Modlitwy w Polsce znajduje się w Krakowie, ul. Kopernika 26, przy bazylice Najświętszego Serca Jezusowego, w której posługują księża jezuici (strona internetowa: www.ampolska.co). Każdego roku papież, który stoi na czele Apostolstwa Modlitwy, wyznacza na każdy miesiąc dwie intencje: ogólną, dotyczącą problemów całego Kościoła, i misyjną, związaną z ewangelizacją.

Jolanta Krysowata
List do mojego proboszcza

Ks. Jan Sienkiewicz
List do moich parafian

Seminarium duchowne – serce diecezji
O tym czym są dziś dla Kościoła seminaria duchowne z ks. Ryszardem Selejdakiem, Dyrektorem Departamentu Seminariów Kongregacji ds. Duchowieństwa w Watykanie, rozmawia ks. Grzegorz Sokołowski

Ks. Stanisław Wróblewski
Dzieje Wrocławskiego Seminarium Duchownego
Prekursorem powołania do istnienia seminarium duchownego po Soborze Trydenckim był św. Karol Boromeusz, który jako biskup Mediolanu założył pierwsze w historii Kościoła seminarium w 1564 r. We Wrocławiu powstało rok później.

Ks. Adam Łuźniak
Wzrost powołania
Działanie Ducha Świętego, który przed ponad 450 laty posłużył się głosem papież Piusa IV i Soboru Trydenckiego by formację do kapłaństwa powierzyć seminariom ma swoje błogosławione konsekwencje do dziś dnia.

Michał Żółkiewski
Nie bój się, będzie Ci dobrze
Ks. Franciszek Rozwód, najstarszy kapłan archidiecezji wrocławskiej, 10 października rozpocznie 104. rok swojego życia. Święcenia kapłańskie przyjął 20 czerwca 1937 r.

Łukasz Romańczuk
Człowiek planuje, Pan Bóg zmienia plany
Ks. Łukasz Romańczuk, najmłodszy ksiądz archidiecezji wrocławskiej, pisze o swoich doświadczeniach na kapłańskiej drodze.

Ks. Mariusz Rosik
Jezus poliglota?
Aramejski to codzienny język Jezusa. Żydzi posługiwali się nim od czasów niewoli babilońskiej, a więc od VI w. przed Chr. Główny język imperium perskiego miał wiele dialektów. Odmianą galilejską posługiwali się apostołowie. Bezbłędnie rozpoznała ją służąca na dziedzińcu pałacu Kajfasza, gdy wyrzucała Piotrowi:„Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i mowa twoja cię zdradza” (Mt 26,73).

Ks. Maciej Małyga
Wiara rozumna
Twierdzisz, że wiara jest głupia i nie ma nic wspólnego z rozumem? Zastanów się dobrze, co mówisz, bo w ten sposób oskarżasz o bycie głupcem i samego siebie, i w sumie wszystkich dokoła.

Ks. Andrzej Draguła
Rewolucyjna moc miłości

Ks. Wiesław Wenz
Miłość doskonałym wypełnieniem prawa
Normy prawa kanonicznego opisują prawa i obowiązki wszystkich wiernych, ich życie sakramentalne, uprawnienia związane z pełnieniem urzędów, funkcji i zadań, jakie mogą realizować we wspólnocie kościelnej.

Ks. Aleksander Radecki
Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła
Ta zachęta zawarta w Liście św. Jakuba domaga się pilnego przypomnienia. Zobaczmy w naszych szpitalach, jak mały procent chorych korzysta z posług kapelanów, jak cierpiący i ich otoczenie boją się w ogóle podejmowania tematu zaproszenia kapłana z posługą sakramentalną.

Olgierd Pankiewicz
Prawda o in vitro
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności ukrywa rozwój dziecka poczętego pod terminem „zarodka” pozwalając na manipulacje medyczne. Jednak przedmiot tych manipulacji nie przestaje być jednocześnie dzieckiem poczętym i życiem ludzkim.

Małgorzata Jaszczuk-Surma
Czego potrzebuje chrześcijanin?
Cywilizacja zachodnia od lat 60. XX w. zmaga się z rewolucją seksualną, kulturową i genderową, a do tego mamy jeszcze procesy globalizacyjne, kryzys wartości i tożsamości.

Paweł Wróblewski
Władza w rękach obywatela?

Piotr Sutowicz
Rzecz o metodzie – czyli o tym, iż w skrzynce pocztowej znajdziemy nie tylko listy

Ks. Bartosz Mitkiewicz
Śluby Jasnogórskie kard. Wyszyńskiego
Kard. Wyszyński przygotował Polaków do wkroczenia w nowe tysiąclecie wiary. Co dziś, po pół wieku, pozostało ze składanych wówczas ślubów?

Ks. Janusz Michalewski
Szczęście – a cóż to znaczy?
Co to znaczy szczęśliwe życie? Co znaczy cieszyć się pełnią życia? Odpowiedź na te pytania jest bardzo złożona, tak jak złożone jest ludzkie życie.

Felicyta Szewczyk
Drzwi wrocławskiej katedry

Marta Wilczyńska, ks. Mirosław Kiwka
W służbie wiary i rozumu
Jest we Wrocławiu miejsce, które na intelektualnej mapie miasta stanowi szczególne połączenie wiary i rozumu. Grupy turystów i mieszkańcy każdego dnia niemal bezwiednie mijają napis Papieski Wydział Teologiczny, który widnieje na fasadzie okazałego gmachu, dawnej rezydencji arcybiskupów wrocławskich. Co skrywają w sobie mury tego budynku?

Ks. Bogdan Giemza
Trzebnica – miasto św. Jadwigi Śląskiej
Miejscowość szczyci się kilkusetletnią historią i Międzynarodowym Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej, która tu ufundowała wraz z mężem Henrykiem Brodatym klasztor Cysterek i tu zakończyła ziemski żywot.

Ks. Józef Majka
Olśnienia część 1.

Piesza Pielgrzymka do grobu św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

Aleksandra Aszkiełowicz
Abecadło…

Szymon Wojtasik
Czym jest dobre wychowanie

Konrad Dziadkowiak
Warto przeczytać, obejrzeć

Warto zwiedzić Ostrów Tumski

Krzyżówka nr 10/2015

Aniela Garecka
Anielskie gotowanie

Ewa Czerwińska
Jesteś cudownym Bożym dziełem
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. (Psalm 139,14)

Ks. Aleksander Radecki
Strefa radości
Ilu z nas uważa się za ludzi szczęśliwych, umie cieszyć się codziennością i obdarza swoje otoczenie szczerym uśmiechem? Te prowokacyjne pytania stanowią podpowiedź do rachunku sumienia, skoro Słowo Boże wzywa: „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!” (Flp 4,4).