ABECADŁO RODZINNE

Abecadło…

… z pieca spadło, o ziemię się hukło.

Tak rozpoczyna się słynny wiersz Juliana Tuwima. Żeby nasze rodziny nie „hukły” boleśnie o ziemię, chcemy przedstawić rodzinne abecadło – a zatem podstawowe pojęcia, zwroty, skojarzenia ważne dla życia małżeńsko-rodzinnego.
Samo abecadło to zbiór wszystkich liter ułożony w ogólnie przyjętym porządku, ale również elementarne podstawy jakiejś dziedziny wiedzy. ___

Zatem w naszych rozważaniach przyjąć należy podstawowe założenia dotyczące żony, męża, dzieci, rodziny. To będą podstawy rodzinnego abecadła i fundament tworzenia dalszych haseł.
Najprościej rzecz ujmując, żona to kobieta poślubiona mężczyźnie, analogicznie mąż to mężczyzna poślubiony kobiecie. Tak jest prawidłowo i nie ma lepszego układu jak ten, w ____

ILUSTRACJA MAŁGORZATA WRONA-MORAWSKA

którym kobieta jest żoną mężczyzny, a mężczyzna mężem kobiety. Jest idealnie, kiedy tych dwoje łączy sakrament małżeństwa. Elementem spajającym rodzinę są dzieci. Chwała tym rodzinom, które mają odwagę we współczesnych czasach przyjąć w swoim życiu więcej niż jedno dziecko.
Dla prawidłowego funkcjonowania całego systemu rodzinnego niezwykle ważne jest, aby dzieci miały tę samą matkę i tego samego ojca. To są fundamentalne prawdy, które należy przypominać, aby na trwałe zakorzeniły się w umysłach wszystkich. Nie ma lepszego układu i nic nie zastąpi tak zbudowanej rodziny.

Idźmy krok dalej… żeby te prawdy na trwałe weszły w nasze umysły, trzeba je praktykować, trzeba się z nimi zespolić… Ćwiczenie czyni mistrzem, zatem dla wszystkich małżonków mamy zadanie na październik:

ŻONO, PODZIĘKUJ SWOJEMU MĘŻOWI ZA JEGO MĘSKOŚĆ I ZA TO, ŻE JEST OJCEM TWOICH DZIECI. MĘŻU, PODZIĘKUJ SWOJEJ ŻONIE ZA JEJ KOBIECOŚĆ I ZA TO, ŻE JEST MATKĄ TWOICH DZIECI

Po miesiącu codziennego doceniania kobiecości i męskości swoich współmałżonków przekonacie się, że w cudowny sposób rozkwita, tak jak kwiat pielęgnowany z troską i podlewany z uczuciem.

ALEKSANDRA ASZKIEŁOWICZ