Maryja oczami matki

Maryja oczami matki

Maryja – zatroskana Matka Jezusa doskonale zrozumiewszystko, co przeżywa kobieta, mama.ALEKSANDRA ŚWIDURSKAWrocław Matka Boża z Dzieciątkiem,Muzeum Historii Katowic REPRODUKCJA MAREK PIEKARA/FOTO GOŚĆMając w życiu autorytet i kierując, wspomagając się jego postawami,...

Matka Boga w akcji

Matka Boga w akcji

Prześledzenie tekstów nowotestamentowych, które wspominają o Maryi,często prowadzi do wniosku, że o Matce Chrystusa nie wspomina się zbyt często,co wydaje się umniejszać Jej rolę. Dlatego tak ważne, a może nawet kluczowe jestzejście do poziomu języka, który pozwala –...

Mater Adorans – historia

Mater Adorans – historia

Od ponad 300 lat Maryja patrzy przed siebie szeroko otwartymi oczami ze skupieniem na twarzy. Wydaje się, jakby jej wzrok nie ograniczał się do pierwszego planu, ale przenikał materię,by zatrzymać się na tym, co realne, choć niekoniecznie widzialne. Od 1951 r....

Sztuka nie pozostawia nas obojętnymi

Sztuka nie pozostawia nas obojętnymi

fot. WOJCIECH ROGOWICZ O niezwykłym obrazie Madonny z katedry we Wrocławiu, współpracyz Archidiecezją Wrocławskąi planach na przyszłośćz prof. Piotrem Oszczanowskim,dyrektorem Muzeum Narodowego we Wrocławiu, rozmawiaWOJCIECH IWANOWSKI„Nowe Życie”Wojciech Iwanowski:...

Beatyfikacja Niewiast Dzielnych

Beatyfikacja Niewiast Dzielnych

Paschalis Jahn, Edelburgis Kubitzki, Melusja Rybka, Felicitas Ellmerer, Sabina Thienel, Rosaria Schilling, Adela Schramm, Acutina Goldberg, Adelheidis Töpfer, Sapientia Heymann – to dziesięć elżbietańskich męczenniczek, które od lutego do maja 1945 roku poniosły...

Dzień Odnowy Duchowej Mężczyzn

Dzień Odnowy Duchowej Mężczyzn

Mężczyźni św. Józefa we Wrocławiu zapraszają panów na kolejne wydarzenie z cyklu "24h dla Pana", które odbędzie się 6-7 maja 2022 w klasztorze SS. Urszulanek Unii Rzymskiej w Bardzie Śląskim przy ul. Krakowskiej 31a. Link do...

Uwaga! Poszukujemy kontaktu!

Uwaga! Poszukujemy kontaktu!

Redakcja „Nowego Życia” poszukuje kontaktu do następujących poetów (lub ich spadkobierców), których utwory w minionych latach były publikowane na łamach czasopisma (w nawiasie ramy czasowe publikacji): Maryla Banaś (1984-1991), Dawid Joachim Hermet (1984-1989),...

W majowym numerze 2022

W majowym numerze 2022

KS. KACPER RADZKIMoja Niedziela. Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele miesiąca KS. BOGDAN GIEMZA SDSPapieska Światowa Sieć Modlitwy​ MARTA WILCZYŃSKAHigiena osobista KS. ADAM CZTERNASTEKObudzić dobro TEMAT NUMERU: WOJCIECH IWANOWSKISztuka nie...

Macierzyńska opieka

Macierzyńska opieka

ABP JÓZEF KUPNYmetropolita wrocławski Bóg potrzebuje kogoś, kto jest dostatecznie słaby, aby mógł przez niego działać. Może to wydawać się dziwne, ale Bóg nie chce działać przez mocnych i przez tych, co się za mocnych uważają, czy tych, którzy chcą innym pokazać swoją...

Ikona wolności

Ikona wolności

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKIredaktor naczelny W Fatimie objawiła się Maryja, gdy rozpadał się stary świat i rodziło się imperium zła na wschodzie Europy, będące źródłem napięć i wojen. Maryja stanęła wobec świata jako apostołka wolności przestrzegająca przed zniewoleniem...

Moja Niedziela

Moja Niedziela

1 MAJA 2022 R.III Niedziela WielkanocnaJ 21, 1-19ZaangażowanieCodziennośćPrace rybackie niektórych apostołów należały do ich wyuczonych zajęć. Były tym, co pozwalało im zapomnieć o wydarzeniach związanych z Jezusem i powrócić do „normalności” w życiu. W pewnym sensie...

Papieska Światowa Sieć Modlitwy

Papieska Światowa Sieć Modlitwy

maj 2022 INTENCJA MODLITEWNA – O WIARĘ DLA MŁODYCH MÓDLMY SIĘ, ABY LUDZIE MŁODZI, POWOŁANI DO PEŁNI ŻYCIA,ODKRYLI W MARYI WZÓR SŁUCHANIA, GŁĘBIĘ ROZEZNAWANIA,ODWAGĘ WIARY ORAZ POŚWIĘCENIE SIĘ SŁUŻBIEPapieska intencja modlitwy na maj kieruje naszą uwagę na ludzi...

Ks. Maciej Małyga – biskupem

Ks. Maciej Małyga – biskupem

10 marca 2022 roku papież Franciszek mianował ks. dr. Macieja Małygę,wikariusza biskupiego ds. stałej formacji kapłanów w archidiecezji wrocławskiej,biskupem pomocniczym arcybiskupa metropolity wrocławskiegoi przydzielił mu stolicę tytularną Dulcigno.WOJCIECH...

Pascha A.D. 2022

Pascha A.D. 2022

Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci,jako zwycięzca wyszedł z otchłani.Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia,gdybyśmy nie zostali odkupieni.z Liturgii Wigilii Paschalnej  Szanowni Państwo,Rozważając tajemnicę Paschy Jezusa Chrystusa, życzmy by...

Śląskie Świątynie Pojednania, cz. 1

Śląskie Świątynie Pojednania, cz. 1

Widocznymi do dnia dzisiejszego wotami wdzięczności upamiętniającymi zawarciepokoju i pojednanie pomiędzy najbardziej wpływowymi osobami na Śląsku:biskupem wrocławskim Tomaszem II a księciem Henrykiem IV Probusem są dwieniezwykle ważne świątynie: kolegiata pw....

Pojednanie według Bolesława Kominka

Pojednanie według Bolesława Kominka

Arcybiskup Bolesław Kominek, późniejszy kardynał, w najbardziej praktyczny sposób swoje przemyśleniana temat pojednania zrealizował w Orędziu biskupów polskich do ich niemieckich braci w Chrystusowymurzędzie pasterskim, dokumencie, który uważany jest za kamień milowy...

A mąż został na peronie

A mąż został na peronie

Oby jak najdalejod strzałów, wybuchówi walki – o uchodźczychlosach z Anną Abakirovąz Koziatyna na UkrainierozmawiaMACIEJ RAJFURWrocław Anna Abakirova, 36-letnia Ukrainka wraz z trójką małych dzieci znalazła swój drugi dom we Wrocławiu. Gdy rozpoczęła ucieczkę przed...

Kościół daje im siłę ducha

Kościół daje im siłę ducha

O sytuacji na Ukrainie,udzielanej pomocyi perspektywie pojednaniaz bp. Marianem Buczkiem,biskupem seniorem diecezjicharkowsko-zaporoskiej,rozmawiaKS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK„Niedziela”Ks. Łukasz Romańczuk: Jak Ksiądz Biskup ocenia sytuację na Ukrainie?Bp Marian Buczek:...

Przebaczenie w domu Dawidowym

Przebaczenie w domu Dawidowym

Przebaczenie jest chyba jednym z najtrudniejszych wyzwań stojących przed człowiekiem. W obliczu okrucieństwa toczonej wojny, doznanych krzywd, psychicznych ran pozostawiających traumę rzutującą na całe życie przebaczenie wydaje się wręcz niemożliwe.ANNA...

Gest solidarności

Gest solidarności

ABP JÓZEF KUPNYmetropolita wrocławski Cały świat widzi, iż Rosja w pogardzie ma prawa człowieka, jego godność i życie. Agresor nie liczy się z tym, że naród ukraiński ma prawo do niepodległości i samostanowienia. Równocześnie widzimy dramat dzieci, które żegnają się...

Pojednanie w życiu społecznym

Pojednanie w życiu społecznym

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKIredaktor naczelny Poszczególne osoby i społeczności nie są doskonałe. Ułomność ludzka sprawia, że pomiędzy ideałem dobra a rzeczywistym życiem społecznym istnieje zawsze pewna różnica. Jako że nie da się na tym świecie zbudować społeczności...

Moja Niedziela

Moja Niedziela

3 KWIETNIA 2022 R.V Niedziela Wielkiego PostuKażdy z nas tam byłJ 8, 1-11Chcieli zobaczyć się lepszymiFaryzeusze i uczeni w piśmie oraz tłum tych wszystkich, którzy przyprowadzili do Jezusa kobietę, którą złapano na łamaniu prawa, byli przekonani o tym, że w obliczu...

Papieska Światowa Sieć Modlitwy

Papieska Światowa Sieć Modlitwy

kwiecień 2022 INTENCJA MODLITEWNA – ZA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA MÓDLMY SIĘ, ABY ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIAW OPIEKĘ NAD OSOBAMI CHORYMI I STARSZYMI, SZCZEGÓLNIE W KRAJACHNAJUBOŻSZYCH, BYŁO WSPIERANE PRZEZ RZĄDY I LOKALNE WSPÓLNOTYOficjalnie pojęcie...

WAŻNA INFORMACJA

WAŻNA INFORMACJA

Fundacja św. Jadwigi, Straż Miejska Wrocławia wraz z Fundacją Obserwatorium Społeczne organizuje PUNKT POMOCY przy ul. Św. Marcina 4 (plac Bema), gdzie od 3 marca będą wydawane rzeczy pierwszej potrzeby: artykuły higieniczne żywność długoterminowa artykuły dla dzieci...