Pascha A.D. 2019

Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci,jako zwycięzca wyszedł z otchłani.Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia,gdybyśmy nie zostali odkupieni.z Liturgii Wigilii Paschalnej  Szanowni Państwo,Rozważając tajemnicę Paschy Jezusa Chrystusa, życzmy by...

Noc Konfesjonałów

Noc konfesjonałów we Wrocławiu, będzie miała miejsce z Wielkiego Wtorku na Wielką Środę (16/17 kwietnia).Początek w godzinach popołudniowo-wieczornych, zakończenie o 24.00.

Pokuta i zadośćuczynienie

PIĘĆ WARUNKÓW DOBREJ SPOWIEDZI Ostatni, piąty warunek dobrej spowiedzi to zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźnim.Ten element dobrze odprawionego sakramentu pojednania jest pod wieloma względaminajobszerniejszy. Na początek warto zastanowić się, czy „zadośćuczynienie”...

Szczera spowiedź

PIĘĆ WARUNKÓW DOBREJ SPOWIEDZI Odpuszczenie grzechów jest ważnym artykułem Credo i występuje w zestawieniu z artykułemo wierze w zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. Chrystus zmartwychwstając pokonał śmierć i grzech. Jego wielkanocnym darem dla Kościoła...

Postanowienie poprawy

PIĘĆ WARUNKÓW DOBREJ SPOWIEDZI Miłość, która wymaga poprawy Trwający właśnie Wielki Post jest dla każdego z nas okazjądo zastanowienia się nad owocnością sakramentupokuty i pojednania w naszym życiu. KS. ARKADIUSZ KRUK Wrocław Chrystusowi nie wystarcza, aby człowiek...

Żal za grzechy

PIĘĆ WARUNKÓW DOBREJ SPOWIEDZI „Ach żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu”. Te słowa zna chyba każdy, ale czy każdy z nas żałuje za grzechy jedynie dla Bożej miłości? KS. PRZEMYSŁAW VOGT Wrocław...

Rachunek sumienia

PIĘĆ WARUNKÓW DOBREJ SPOWIEDZI Arytmetyka poza logiką Ludzka arytmetyka jest zupełnie różna od niebiańskiej.Warto o tym pamiętać, podejmując refleksję nadpierwszym warunkiem dobrej spowiedzi, jakim jestrachunek sumienia. KS. ADAM R. PROKOP Budziszyn Wyznacznik...

Istota sakramentu pokuty i pojednania

W sakramencie pokuty, wierni wyznający uprawnionemu szafarzowi grzechy,wyrażający za nie żal i mający postanowienie poprawy, przez rozgrzeszenie udzieloneprzez tegoż szafarza otrzymują od Boga odpuszczenie grzechówpo chrzcie popełnionych i jednocześnie dostępują...

Kiedy będzie rozgrzeszenie…

AGATA COMBIK/FOTO GOŚĆ O posłudzew konfesjonale,idealnym penitencie i tym,jak spowiadają sięnasi rodacy,z ks. Aleksandrem Radeckimrozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Wojciech Iwanowski: Co to jest spowiedź i dlaczego jest potrzebna?Ks. Aleksander Radecki:...

Nagi przed Bogiem

Posągowa nagość starożytnych dzieł greckich rzeźbiarzy, ich muskulatura i zaklęty w kamieniu kontrapost pomysłu Polikleta (naśladowany również przez późniejszych twórców, m.in. przez Michała Anioła) rodzą w obserwatorach raczej wzniosłe niż przyziemne czy ambiwalentne...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwykwiecień 2019POWSZECHNAZA LEKARZY I PERSONEL ORGANIZACJI HUMANITARNYCH,PRZEBYWAJĄCYCH NA OBSZARACH OBJĘTYCH WOJNĄ,KTÓRZY RYZYKUJĄ WŁASNE ŻYCIE, BY RATOWAĆ ŻYCIE INNYCH Dla lepszego zrozumienia papieskich intencji polecanych przez Apostolstwo...

Moja Niedziela

7 KWIETNIA 2019 R.V Niedziela Wielkiego Postu Biegku przyszłości IZ 43, 16-21; FLP 3, 8-14; J 8, 1-11 Lubimy idealizować przeszłość. Lubimy wspominać „złote lata” naszego dzieciństwa, kiedy to trawa była bardziej zielona, woda zdrowsza, powietrze czyste, a nas nic nie...

Miłosierdzie i przebaczenie

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Papież Franciszek w bulli ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia pisał: „Bóg będzie spoglądał na człowieka nie tylko w historii, ale i na wieczność, wzrokiem miłosiernego Ojca”. I w innym miejscu: „Miłosierdzie Boga...

By być lepszym!

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Bóg jest miłością. Człowiekowi, który spotkał Boga, żyje z Bogiem, czuje się kochany przez Boga, obca jest nienawiść.Jezus, mając świadomość, że nie wszyscy będą entuzjastycznie przyjmować i słuchać Jego uczniów, polecał im:...

W kwietniowym numerze 2019

KRYSTIAN KWAŚNIEWSKIMoja Niedziela. Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele miesiącaKS. BOGDAN GIEMZA SDSPapieskie intencje Apostolstwa ModlitwyMARTA WILCZYŃSKAZnajomościKS. ADAM CZTERNASTEKDobre towarzystwoTEMAT NUMERU: WOJCIECH IWANOWSKISakrament...

Wieczory Tumskie 2019

WIECZORY  TUMSKIE  2019SEZON ARTYSTYCZNY 31 marca 2019 r Zapraszamy serdecznie na pierwszy w tym roku Wieczór Tumski, który w szczególny sposób będzie poświęcony Wielkiemu Postowi. Zapraszamy w niedzielę, 31 marca br., o godz. 18.00 do kościoła św. Krzyża na Ostrowie...

Na drodze nawrócenia

O potrzebie nawrócenia,kryzysie związanymze zjawiskiemwykorzystywaniaseksualnego nieletnichz o. Adamem Żakiem SJ,koordynatorem ds. ochronydzieci i młodzieży przyKonferencji EpiskopatuPolski, rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Wojciech Iwanowski: Stoi Ksiądz...

Mężczyźni Świętego Józefa

Mężczyźni Świętego Józefa we Wrocławiu po raz kolejny zapraszają mężczyzn do wspólnej modlitwy i wielbienia Jezusa Chrystusa.Otwarte spotkanie dla mężczyzn odbędzie się w piątek 22 marca w kościele św. Piotra i Pawła, przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu i rozpocznie...

Świętość małżeńskiego ciała

Pan Bóg wymyślił małżeństwo jako na wskroś cielesne! Chrystus, przypominając Boży zamysł, naprawił relacjękobiety i mężczyzny, podnosząc ją do rangi sakramentu. ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA Wrocław Święty Paweł przebywa w domuAkwili i jego żony Pryscylli.Grafika, J....

Zdrowie psychiczne a chrześcijański cel życia

Współczesne trendy na gruncie psychologii i medycyny akcentują,że zdrowie psychiczne nie jest jedynie brakiem zdiagnozowanej chorobyczy zaburzenia. Definicja WHO (1948) określa zdrowie jako „stan kompletnegodobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego,...

Przysięga Hipokratesa na straży życia

Życie i zdrowie ludzkie jest niewątpliwie wartością najwyższą, dlatego zawód lekarza,niezależnie od tego, czy medycyna wiązana była z kapłaństwem, czy nie, w kulturachrozwiniętych traktowany był w sposób wyjątkowy, niemal uświęcony. PAWEŁ WRÓBLEWSKI Wrocław Przysięgę...

Świętość życia ludzkiego

W encyklice Evangelium vitae Jan Paweł II zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli,a zwłaszcza do wyznawców Chrystusa, o tworzenie w dzisiejszym świecie nowejkultury życia ludzkiego. Głoszenie „Ewangelii życia” jako istotnej części nowejewangelizacji jest...

Godność człowieka – czym jest?

Godność jest pojęciem bardzo często używanym, stosuje się je jakopewnego rodzaju słowo wytrych, gdy mówimy chociażby o sprawachzwiązanych z bioetyką. Mimo że ów termin jest powszechnie stosowany,wiele osób ma problem ze zdefiniowaniem rzeczywistości, która się za nim...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwymarzec 2019EWANGELIZACYJNAZA WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE, ZWŁASZCZA TE,KTÓRE SĄ PRZEŚLADOWANE, ABY ODCZUWAŁY BLISKOŚĆCHRYSTUSA I ABY ICH PRAWA BYŁY UZNAWANE Komentarz do papieskiej intencji na marzec rozpocznijmy od krótkich rozważań nad aktualną...