List do Kościoła w Tiatyrze

List do Kościoła w Tiatyrze

W liście zawarta jest pochwała dla jego członków za rozwój duchowy,który pomnaża dobro. Słabością chrześcijan z Tiatyry jest...

Kościół słucha Ducha

Kościół słucha Ducha

Etap presynodalny przypomina już trochę „diecezjalne rekolekcje” –cała diecezja żyje w tym samym rytmie słowa Bożego.BP...

Nauka – obowiązek i misja

Nauka – obowiązek i misja

ABP JÓZEF KUPNYmetropolita wrocławski Współcześnie nauka chrześcijańska ma za zadanie konfrontować się z wyzwaniami etycznymi...

Fides et Ratio

Fides et Ratio

KS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK redaktor naczelny Nauka i wiara. Mają dużo wspólnego czy się wykluczają? Jedna bez drugiej może istnieć?...

Moja Niedziela

Moja Niedziela

3 GRUDNIA 2023 R.I niedziela AdwentuMK 13, 33-37Czuwajcie!PodróżCzęsto życie porównywane jest do drogi. Więcej nawet,...

Papieska Światowa Sieć Modlitwy

Papieska Światowa Sieć Modlitwy

grudzień 2023 INTENCJA MODLITEWNA – ZA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI MÓDLMY SIĘ, ABY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI BYŁY W...

W grudniowym numerze 2023

W grudniowym numerze 2023

KS. KACPER RADZKIMoja Niedziela. Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele miesiąca KS. BOGDAN GIEMZA...

Jak w Seulu spotkałem Chrystusa

Jak w Seulu spotkałem Chrystusa

Ponad 8 tys. km od domu, kiedy wydaje ci się, że w jednym z największych miast na świecie nie znajdziesz czasu dla Boga, On...

Pierwszeństwo słuchania Boga

Pierwszeństwo słuchania Boga

Dziś to my jesteśmy adresatami listów do siedmiu Kościołów z Apokalipsy św. Jana.Siedem Kościołów jest w nas, a skierowane do...

Dlaczego synod diecezjalny?

Dlaczego synod diecezjalny?

Synod Archidiecezji Wrocławskiej należy rozpatrywać w perspektywie słów-kluczy.Są to komunia, formacja, misja.ADRIANA...

List do Kościoła w Pergamonie

List do Kościoła w Pergamonie

Chrześcijanom przypomina się, że Chrystus jest sędzią dzierżącym miecz – słowoskierowane ku ludziom. Obietnica „manny...

Najpierw komunia

Najpierw komunia

Komunia, formacja i misja to słowa-klucze synodu.Na początku drogi presynodalnej uczymy się być razem.BP MACIEJ MAŁYGAWrocław...

W listopadowym numerze 2023

W listopadowym numerze 2023

KS. KACPER RADZKIMoja Niedziela. Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele miesiąca KS. BOGDAN GIEMZA...

Wspólnota, formacja, misja

Wspólnota, formacja, misja

ABP JÓZEF KUPNYmetropolita wrocławski Od wieków w Kościele odbywały się synody. Ich zadaniem było zawsze odczytywanie znaków...

Czas odnowy

Czas odnowy

KS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK redaktor naczelny Tym razem oddaliśmy nasze łamy Sekretariatowi Synodu Archidiecezji Wrocławskiej. I nie...