Biały Dunajec 2019

W dniach 2 - 16 września 2019 roku w podtatrzańskiej miejscowości Biały Dunajec po raz kolejny odbędzie się legendarny, XXXVI Obóz Adaptacyjny Duszpasterstw Akademickich Wrocławia i Opola.Maturzyści oraz studenci zgromadzą się wspólnie spędzić wakacyjny czas. Będą się...

Mężczyźni Św. Józefa zapraszają

Mężczyźni Świętego Józefa we Wrocławiu po raz kolejny zapraszają mężczyzn do wspólnej modlitwy i wielbienia Jezusa Chrystusa.Spotkanie odbędzie się w piątek 22 lutego w kościele św. Piotra i Pawła, przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu i rozpocznie adoracją o 18.30 oraz...

Na straży katedralnego sacrum

Są ludzie, którzy tak bardzo kojarzą się nam z pewnymi miejscami, że wewspomnieniach stają się jednym. Tak właśnie było z siostrą Sylwiną, zakrystiankąposługującą bez mała 40 lat w katedrze na wrocławskim Ostrowie Tumskim. KS. MICHAŁ MRACZEK Wrocław Siostra Maria...

Pod Twoją obronę uciekamy się, cz. 1

PATRONAŁ ŚLĄSKIEJ ARCHIKATEDRY Już w średniowieczu wrocławską diecezję określano w źródłach jako Głowa św. Jana,a terytoria zarządzane przez biskupa na zasadzie udzielnego księstwa biskupiegow ziemi nysko-otmuchowskiej nazywano Patrimonium sancti Iohannis. Przykłady...

Matka Kościołów Śląska

O wyjątkowej roli katedry,dziedzictwie kulturowym,jakie jej towarzyszy,i posłudze w pierwszymz kościołów diecezjiz ks. kanonikiemPawłem Cembrowiczem,proboszczem wrocławskiejkatedry, rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Abp Józef Kupny zamyka Bramę Miłosierdzia w...

Nauczanie ex cathedra

Katedra to miejsce nauczania biskupa, symbol sprawowania jego zadania głoszeniaprawd Bożych i troski o moralność. Stąd też najbardziej uroczyste nauczanie,z którym związane jest ogłoszenie dogmatu, czyli prawdy wiary, która nie możepodlegać dyskusji, jest nazywane...

Sukcesja apostolska w pierwszych wiekach

Od pierwszych dni po Chrystusowym Zmartwychwstaniu i WniebowstąpieniuApostołowie mieli świadomość spoczywającego na nich zadania „głoszenia Chrystusa”,czyli Jego życia, śmierci, zmartwychwstania. Obowiązek ten dotyczył Apostołów jakonaocznych świadków publicznej...

Pierwsza katedra

TEN, KTÓRY JAKO PIERWSZY ZASIADŁ NA JEROZOLIMSKIEJ KATEDRZE Słowo „katedra” pobrzmiewa zapewne w uszach wiernych zarówno swojsko,jak i nieco obco. Swojsko, ponieważ jego brzmienie w wyobraźni(zwłaszcza) Europejczyka przywołuje obrazy dostojnych wież pyszniących...

Uczą, jak kochać Pana Boga

Katecheci ze Szkoły Podstawowej nr 91 Katecheta to nie tylko zawód, ale przede wszystkim misja. Trudno mówić do dzieci i młodzieży o Panu Bogu, jeśli samemu nie żyje się wiarą. O swoich doświadczeniach w nauczaniu religii opowiadają Jadwiga Biskupska, Anna Zagórska,...

Prostota dziecięcej wiary

Katecheza i duszpasterstwo dzieci Jak mówić dzieciom o Panu Bogu, o praktyce katechezy szkolnej, zachowaniu maluchów w kościele oraz otwartości serca i prostocie dziecięcej wiary z ks. Igorem Urbanem rozmawia MAŁGORZATA WANKE-JAKUBOWSKA WrocławTekst pochodzi z...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwyluty 2019POWSZECHNAZA OFIARY PRZEMOCY. O WIELKODUSZNE PRZYJMOWANIEOFIAR HANDLU LUDŹMI I PRZYMUSOWEJ PROSTYTUCJIORAZ WSZELKIEJ INNEJ PRZEMOCY W komentarzu papieskiej intencji modlitewnej na styczeń w ogromnym skrócie omówiłem historię Apostolstwa...

Moja Niedziela

3 LUTEGO 2019 R.IV Niedziela zwykła Kościół w kryzysie JR 1, 4-5.17-19; 1 KOR 12, 31-13,13; ŁK 4, 21-30 Można chyba bezpiecznie stwierdzić, że Kościół współczesny znajduje się w stanie kryzysu. Kryzys ten trwa mniej więcej od dwóch tysięcy lat i nie zanosi się na jego...

Bliskość Boga

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Miarą świętości człowieka jest stopień jego miłości, a nie ilość zgromadzonych danych czy wiedzy. Zrozumienie głębi doktryn, samo poznawanie czy wyjaśnianie wiary i Ewangelii jest niewystarczające. Potrzebne jest zaangażowanie...

Budować Kościół

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Byłem obcym, a przyjęliście mnie” – mówi Chrystus w opisie Sądu Ostatecznego, który przekazał nam św. Mateusz w 25. rozdziale swojej Ewangelii. Być może niektórzy pojmują to zdanie jako wezwanie do tego, by dać schronienie...

W lutowym numerze 2019

KRYSTIAN KWAŚNIEWSKIMoja Niedziela. Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele miesiącaKS. BOGDAN GIEMZA SDSPapieskie intencje Apostolstwa ModlitwyMARTA WILCZYŃSKAPod górkęKS. ADAM CZTERNASTEKJego śladamiTEMAT NUMERU: ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKATen, który...

Debata ekumeniczna

Fundacja Obserwatorium Społeczne i Centrum Historii Zajezdnia we współpracy z delegatem Abp Józefa Kupnego ds. ekumenizmu ks. prof. Bogdanem Ferdkiem i oddziałem wrocławskim Polskiej Rady Ekumenicznej organizuje, w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, debatę...

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2019 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Księgi Powtórzonego Prawa 16,19–20: Dąż do sprawiedliwości. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Indonezji. Szczegóły na stronie WWW Polskiej...

Rekolekcje #ZAJMIJ_SIĘ_SOBĄ

Chcąc zaoferować pomoc w formowaniu młodych serc i charakterów, Przełożeni i Alumni Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu pragną zaprosić męską młodzież licealną i studiującą do udziału w rekolekcjach zamkniętych. Rekolekcje będą odbywać się w...

DZIEŃ JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM

16-18 stycznia 2019 Dzień Judaizmu w Kościele katolickim we Wrocławiu organizowany jest już po raz siedemnasty. Tegoroczne obchody skupione są wokół słów Proroka Ozeasza oraz hasła „Nie przychodzę, żeby zatracać” (Oz 11,9), potrwają aż trzy dni i będą odbywać się w...

Migawki z historii wrocławskiego ekumenizmu

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan został zaproponowany przez ks. PaulaWattsona w 1908 roku i odbywa się między 18 a 25 stycznia. Początkowo uczestniczyływ nim Kościoły protestanckie, stosunek zaś Kościoła Rzymskokatolickiego do Tygodnia,a zarazem do całego ruchu...

Jedność i wielość

EWANGELIKANIE Gdy myślimy o Kościele, to możemy w tradycjach kościelnych wyraźnie wyodrębnićte wspólnoty, które dadzą się określić jako ewangelikalne. Gdyby traktować sprawęw ujęciu statystycznym, to okazuje się, że mamy do czynienia z olbrzymią liczbąnaśladowców...

Czy ekumeniczna modlitwa jest dzisiaj możliwa?

Jan Paweł II w 1997 r. nazwał stolicę Dolnego Śląska „miastem spotkań”.Po wrocławskim bruku chodzą bowiem nie tylko ludzie o różnych korzeniachnarodowościowych, ale także wyznaniowych. Na panoramę miasta składają sięzarówno świątynie katolickie, jak i protestanckie...

Interkomunia

Szczególnie bolesnym znakiem rozdarcia pomiędzy wyznawcami Chrystusajest brak wspólnoty eucharystycznej. Nawiązał do tego Jan Paweł IIw czasie spotkania ekumenicznego w Warszawie 8 czerwca 1987 r., mówiąc:chrześcijanie zjednoczeni w chrzcie pozostają rozdzieleniw...

Polska Rada Ekumeniczna

Polska Rada Ekumeniczna jest społecznością Kościołów,które współpracują z sobą w duchu wiary, szacunku i miłości.Działa na rzecz rozwoju dialogu ekumenicznego, tolerancji religijnejoraz zbliżenia i pielęgnowania braterskich stosunków między Kościołami. BP RYSZARD...