Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy czerwiec 2016 O G Ó L N A BY OSOBY W PODESZŁYM WIEKU, ZEPCHNIĘTE NA MARGINES I SAMOTNE, ZNAJDOWAŁY, RÓWNIEŻ W WIELKICH MIASTACH, OKAZJE DO SPOTKANIA I SOLIDARNOŚĆ Papież Franciszek do skarbca Kościoła powszechnego wniósł doświadczenia Kościoła...

Moja Niedziela

5 CZERWCA 2016 R. 10. Niedziela Zwykła Potrafisz wskrzeszać zmarłych? 1 KRL 17,17–24; GA 1,11–19; ŁK 7,11–17 Wiele elementów wspólnych odnajdziemy w pierwszym czytaniu i Ewangelii. W obu przypadkach podkreślony jest skrajny tragizm sytuacji. Wdowa, której umierał...

„Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Człowiek czasami chciałby Boga postrzegać jako kogoś podobnego do siebie. Chciałby ściągnąć Boga na ziemię i przykroić Go do swoich, ludzkich wymiarów. Tymczasem Bóg ma zupełnie inne zamiary. On chce nam, ludziom, pomóc w...

Co widzisz?

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Pan Jezus, przemierzając ulice Jerozolimy, nie czynił cudów. Wyraźnie podkreślił to św. Jan w swojej Ewangelii, opisując przemianę wody w wino w Kanie Galilejskiej. Wówczas ten Ewangelista zapisał: „Taki to początek znaków...

W najnowszym numerze

KS. RAFAŁ KOWALSKI Moja Niedziela. Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele miesiąca KS. BOGDAN GIEMZA SDS Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy JOLANTA KRYSOWATA List do mojego proboszcza KS. JAN SIENKIEWICZ List do moich parafian KS. GRZEGORZ...

Budowanie Królestwa Bożego

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Maj w polskiej tradycji utrwalił się jako czas pięknych nabożeństw ku czci Najświętszej Maryi Panny. Z wielką radością obserwuję, iż coraz częściej wychodzimy z tą właśnie modlitwą także poza mury naszych świątyń, spotykając się...

Odpowiedzialność za powołania kapłańskie

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. Każdy z nas kapłanów doświadcza tego bardzo wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości tego...

Odpowiedzialność za wiarę

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Ojciec Święty Franciszek zachęcił kilkanaście dni temu wiernych zebranych na pl. św. Piotra do czytania w Roku Jubileuszowym Ewangelii według św. Łukasza. Rzeczywiście – to piękny tekst, ukazujący, jak bardzo ten Ewangelista był...

Bądźmy miłosierni, jak Ojciec nasz jest miłosierny

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Papież Franciszek, ogłaszając Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, zachęcał, aby w codzienności żyć miłosierdziem, które od zawsze Bóg rozciąga nad nami. Pan Bóg wie, że człowiek jest marnotrawcą wspaniałych darów, które od...

Przetłumaczmy Pismo Święte

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Życie Kościoła w ostatnich miesiącach skupia się wokół tematyki miłosierdzia, które papież Franciszek nazywa „imieniem Boga”, przekonując, że w byciu miłosiernym nie chodzi o pojedynczy czyn, akcję czy filantropię inspirowaną...

Rodzina – bogactwo społeczeństwa i Kościoła

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Przyjmowane przez polski parlament i rząd rozwiązania prawne mają zapewnić rodzinom pomoc w utrzymaniu dzieci, a w konsekwencji poprawić sytuację demograficzną. Jest to element koniecznej polityki prorodzinnej państwa....

Nowy początek

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Miłosierdzie to imię Boga – przypomina nam papież Franciszek w swojej najnowszej książce. Ojciec Święty całym sobą przypomina i głosi, że żyjemy w czasach Bożego Miłosierdzia. Trudno nie zauważać Jego symbolicznych gestów i słów...

Nasz Pasterz

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Przypadająca na 4 lutego 10. rocznica sakry biskupiej naszego metropolity oraz 23 lutego 60. rocznica urodzin to doskonałe okazje, by przybliżyć czytelnikom dolnośląskiego miesięcznika „Nowe Życie” postać abp. Józefa Kupnego....

„Nacinać” kulturę Ewangelią

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Żyjący w IV wieku św. Bazyli Wielki, tłumacząc głosicielom Ewangelii, jak przenikać kulturę grecką nauką Jezusa, przywołał wyznanie proroka Amosa: „jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory”. Tłumaczył przy tym, że sykomora...

Ubogacić siebie

KS. GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Kultura jest elementem duchowego wymiaru człowieka. Na całokształt kultury ludzkiej składają się zarówno materialne wytwory człowieka, jak i niematerialne, czyli sposób myślenia, wzorce postępowania. W niej wyraża się...

Rok Jubileuszowy czasem łaski i odnowy duchowej

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Wielką intuicją św. Jana Pawła II nazwał papież Franciszek ogłoszenie całemu światu orędzia o Bożym Miłosierdziu. Ojciec Święty przypomniał przy tym słowa naszego Wielkiego Rodaka, który w homilii podczas kanonizacji św. Faustyny...

Bóg spotyka się z człowiekiem

KS. GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Jan Paweł II, zamykając 6 stycznia 2001 r. Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra na Watykanie, zakończył Rok Święty. Począwszy od Pasterki 24 grudnia 1999 r., Kościół świętował Wielki Jubileusz 2000 lat Chrześcijaństwa. Na...

Ku lepszemu światu

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Pozytywne głosy, jakie w ostatnim czasie dotarły do mnie na temat odnowionego miesięcznika „Nowe Życie”, są powodem do radości. Stanowią także wyzwanie, by sprostać oczekiwaniom Czytelników, którzy sięgają po nasze diecezjalne...

Wrocławskie bogactwo

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Przed 50 laty biskupi polscy wysłali list do sąsiedniego narodu niemieckiego zawierający słynne dziś zdanie: „udzielamy wybaczenia i prosimy o wybaczenie”. Historia relacji między Niemcami i Polską nie należała do łatwych,...

Owocnego słowa

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Czytając Pismo Święte, możemy zauważyć, że słowo Boże skierowane do konkretnych ludzi rozpoczyna całkowicie nowy etap w ich życiu. Tak było w przypadku Abrahama i proroków. Podobnie – u św. Pawła i dwunastu Apostołów powołanych...

Nowe życie w „Nowym Życiu”

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Jednym z postulatów strajkujących w sierpniu 1980 r. polskich robotników był szerszy dostęp różnych środowisk do środków masowego przekazu. W wyniku podniesienia sprawy obecności Kościoła w przestrzeni medialnej pojawiły się w...