W moim mieszkaniu mieszkał Żyd

Wbrew tytułowi poniższy tekst w ogóle nie ma zamiaru zajmować się tzw. kwestią żydowską. Oznacza to, co napisano. Po prostu piszący poniższe rozważania zupełnie przypadkiem natknął się na informację o lokatorze zamieszkującym jego obecne mieszkanie w końcu lat...

Wrocławskie ślady i wizerunki św. Jadwigi

Kanonizowana przez papieża Klemensa IV w 1267 r. w Viterbo, Patronka Śląska, od połowy XIII w. wpisała się na stałe w historię, kulturę i sztukę Śląska. DARIUSZ GALEWSKI Wrocław Tryptyk z Legendą św. Jadwigi Śląskiej, ołtarz skrzydłowy nieznanego malarza śląskiego z...

Bł. SPERANZA ALHAMA VALERA (1893-1983)

Seria: Prekursorki kultu Miłosierdzia Bożego „KONTYNUATORKA APOSTOLSTWA MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ” Życie hiszpańskiej zakonnicy-mistyczki związane było z pracą wychowawczą, podejmowaną w przedszkolach i szkołach publicznych w Hiszpanii i Włoszech oraz służbą na rzecz...

M. MARIA TERESA DE SALES DESANDAIS (1876-1943)

Seria: Prekursorki kultu Miłosierdzia Bożego „APOSTOŁKA MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ ” Istota apostolstwa francuskiej mistyczki polegała na przekazaniu światu prawdy o Miłosierdziu Bożym w połączeniu z pobożnością i kultem Najświętszego Serca Jezusowego. Jej posłannictwo...

S. JÓZEFA MANÉNDEZ DEL MORÁL (1890-1923)

Seria: Prekursorki kultu Miłosierdzia Bożego „APOSTOŁKA DOBROCI I MIŁOSIERDZIA”   Trudna była droga życiowa hiszpańskiej zakonnicy, która otrzymała treść orędzia o nieskończonym miłosierdziu Boga w aspekcie Najświętszego Serca Jezusowego. Początkowo było ono...

S. BENIGNA KONSOLATA FERRERO (1885-1916)

Seria: Prekursorki kultu Miłosierdzia Bożego „MAŁA SEKRETARKA MIŁOŚCI” Biografia 31-letniej włoskiej wizytki Benigny Konsolaty Ferrero stanowi cenne źródło badawcze na temat kultu Miłosierdzia Bożego z początku XX stulecia. Oryginalność apostolstwa „Małej Sekretarki...

W najnowszym numerze

KS. RAFAŁ KOWALSKI Moja Niedziela. Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele miesiąca KS. BOGDAN GIEMZA SDS Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy JOLANTA KRYSOWATA List do mojego proboszcza KS. JAN SIENKIEWICZ List do moich parafian KS. GRZEGORZ...

Księżna na służbie Boga

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Kanonizacja św. Jadwigi, która dokonała się 26 marca 1267 r., rozpoczęła jej publiczny kult, który mimo zawiłości historycznej śląskich ziem trwa nieprzerwanie do naszych czasów. Jest swego rodzaju fenomenem, iż tą Świętą przez...

Poznać Ewangelię i świat

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Św. Jadwiga Śląska mimo ostatnich lat spędzonych w klasztorze w Trzebnicy i życia w surowej ascezie nigdy nie składała ślubów zakonnych. Przez całe swoje życie przynależała do stanu Kościoła, który określamy jako laikat. Prawie...

Moja Niedziela

2 PAŹDZIERNIKA 2016 R. 27. Niedziela Zwykła Bez wiary ani rusz HA 1, 2-3; 2, 2-4; 2 TM 1, 6-8. 13-14; ŁK 17, 5-10 Warto wziąć dziś do ręki Pismo Święte i zobaczyć, w jakim kontekście pojawiła się prośba uczniów o pomnożenie wiary. Otóż pomysł ten zrodził się zaraz po...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy październik 2016 Na łamach „Nowego Życia” pragniemy zachęcić Czytelników do włączenia się w formę apostolstwa dostępną każdemu, a jest nią modlitwa. Idea Apostolstwa Modlitwy zrodziła się w XIX stuleciu we Francji wśród jezuitów i szybko znalazła...

Piesza Pielgrzymka Wrocławska do Trzebnicy

Cytując Papieża Franciszka, który mówił, by wstać z kanapy i ruszyć w drogę, w tym roku po raz kolejny zachęcam Was do uczestnictwa w Pieszej Pielgrzymce do Trzebnicy, 15 października 2016 r. Pod hasłem – „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię…” (Łk 12,...

Króluj nam Chryste… Zawsze i wszędzie

„U św. Rodziny” nr 4 (113) 2016 lipiec-sierpień   Właśnie te słowa wypowiadają członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO) witając się wzajemnie, bądź z kapłanem, osobami konsekrowanymi, wchodząc lub wychodząc z zakrystii. To jest ich zawołanie branżowe… Kto to jest...

Kuźnia charakterów

Honor, uczciwość, odwaga i poświęcenie to słowa, które pięknie brzmią w starych, powstańczych piosenkach i kurzą się na kartach starych ksiąg. Przyglądając się czarno-białym fotografiom bohaterów wzdychamy ze wzruszeniem, bo bezpowrotnie minęły już czasy bohaterstwa....

W imię miłości

Ataki terrorystyczne, masowe mordy, publiczne egzekucje, zło, szok, przerażenie, przemoc… Wszystkie te słowa przewijały się w opinii publicznej bardzo często w ostatnim czasie. Z przerażeniem patrzyłam na to, jak prawica i lewica, jak wierzący i niewierzący krzyczą na...

O potrzebie przywrócenia godności życiu

Nadszedł czas świętowania Zmartwychwstania Pańskiego, w którym w pełni objawiło się miłosierdzie Boże i w którym również dopełnił się sens wiary chrześcijańskiej. Syn Boży wcielił się w człowieka, a potem umarł za niego na krzyżu po to właśnie, by w tym zbawczym akcie...

Modlić się i służyć

Apostolstwo Modlitwy (AM) powstało we Francji w 1844 r.; jego twórcą był Francuz, Franciszek Gautrelet SJ; jest obecne w 90 krajach świata. W Polsce pierwsze ogniska AM działały od ok. 1867 r., jednak formalnie początek inicjatywy, to dopiero rok 1871, kiedy to...

Młodzi służą

Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Henrykowa W ostatnią sobotę sierpnia w dawnym klasztorze cystersów w Henrykowie już po raz siódmy odbyła się Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół. Jej współorganizacja jest największym przedsięwzięciem...

Wrocław – Galilea

Obchody Światowych Dni Młodzieży można podzielić na dwie części. Pierwsza to „Dni w Diecezjach”, podczas których młodzież gości w parafiach na terenie całego kraju – gospodarza spotkania. W ramach drugiej młodzież z diecezji udaje się do centralnego miejsca obchodów...

Międzypokoleniowy fenomen

Czym są Światowe Dni Młodzieży? Jaki jest ich cel? Można szukać encyklopedycznych wyjaśnień, ale najlepiej spojrzeć na nie oczami samych uczestników. MACIEJ RAJFUR Wrocław Barbara Kamińska i Maciej Izdebski – | – Wioletta i Krzysztof Rygielowie i Patryk...

Święto przyszłości Kościoła

O Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie z bp. Andrzejem Siemieniewskim rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI Nowe Życie Wolontariusze Światowych Dni Młodzieży na rynku w Krakowie MIŁOSZ KLUBA/FOTO GOŚĆ Wojciech Iwanowski: Współczesna młodzież jest inna niż ta sprzed...

Nowe święto św. Marii Magdaleny

KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI Rzym Stronica mszału z klasztoru św. Wincentego we Wrocławiu (norbertanie) z ok. 1472 r. Miniatura autorstwa tzw. Mistrza wrocławskiego przedstawia św. Marię Magdalenę trzymającą w rękach naczynie z wonnościami i idącą do grobu namaścić martwe...

Zatopiony w modlitwie

O Miłosierdziu Bożym, które Jan Paweł II ukazał światu, o świętości Papieża i kościele obrządku łacińskiego na Ukrainie z abp. Mieczysławem Mokrzyckim, metropolitą lwowskim, rozmawia Małgorzata Wanke-Jakubowska Zdjęcia pochodzą z: „U świętej Faustyny” rok 2015 Ojciec...