Zapałka wzniecająca ogień

Zapałka wzniecająca ogień

„Zapałka wzniecająca ogień” – tak o sobie w bardzo prosty sposób mówiłaPaulina Jaricot. Ta młoda dziewczyna za swojego życia wznieciła ogień, któryrozniósł się na cały świat i płonie do dnia dzisiejszego. Dzięki niemu ludzie codzienniemodlą sią na różańcu, ale także...

Różany wieniec Maryi

Różany wieniec Maryi

Z dziejów modlitwy różańcowej Do rozpowszechnienia modlitwy różańcowej przyczynili się przede wszystkimdominikanie, którzy przemierzali Europę, głosząc Ewangelię. KS. STANISŁAW WRÓBLEWSKI Ziębice Sąd Ostateczny, Michał Anioł, fresk (fragment), 1536–1541.Kaplica...

Tajemnic(z)e Światła

Tajemnic(z)e Światła

Trzeba być człowiekiem wielkiego formatu, niezwykłej odwagi i wyjątkowootwartym na natchnienia Ducha Świętego, by z sukcesem ingerować w wielowiekowetradycje modlitewne Kościoła. Żadnej z tych przypadłości z pewnościąśw. Janowi Pawłowi II odmówić niepodobna, dlatego...

Co rozważamy w różańcu?

Co rozważamy w różańcu?

Pierwszy „papież różańca”, św. Pius V, dominikanin, w bulli Consueverunt RomaniPontifices (1569) autorytetem swym utrwalił tę formę modlitwy różańcowej,która jest w użyciu do dnia dzisiejszego. Łączy ona modlitwy pochodzące z Ewangeliiz rozważaniami tajemnic życia...

Różańcowy fenomen

Różańcowy fenomen

O początkach modlitwyróżańcowej, jej fenomeniei Matce Bożejz ks. TomaszemCzabatorem, proboszczemparafii pw. NMP MatkiPocieszenia w Oławie orazmoderatorem wspólnotyŻywego Różańcaw archidiecezji,rozmawia KS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK „Niedziela” Bitwa pod Lepanto, Paolo...

Śp. ks. dr Roman Drozd

Śp. ks. dr Roman Drozd

Pochodził ze Lwowa, gdzie urodził się 11.02.1942 roku. Szkołę podstawową i średnią w Legnicy, uzyskując maturę w 1960 roku w I LO im. Henryka Pobożnego. Studia teologiczne odbył we wrocławskim Seminarium Duchownym. Święcenia prezbiteratu przyjął 22.06.1968 roku w...

Wieczory Tumskie

Wieczory Tumskie

WIECZORY  TUMSKIE  2020 22. SEZON ARTYSTYCZNY25 października 2020 r Zapraszamy serdecznie na październikowy Wieczór Tumski, który będzie poświęcony wybitnemu polskiemu malarzowi Teodorowi Axentowiczowi z okazji ogłoszenia przez Sejm RP roku 2020 jego rokiem....

Akcja #mojaJadwiga

Akcja #mojaJadwiga

Szanowni Państwo, ze względów epidemii nie wszyscy będziemy mogli udać się do Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. W związku z tym redakcje miesięcznika Nowe Życie oraz tygodnia Gość Niedzielny zachęcają do udziału w akcji #mojaJadwiga. W ramach pielgrzymki...

W październikowym numerze 2020

W październikowym numerze 2020

KRYSTIAN KWAŚNIEWSKIMoja Niedziela. Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele miesiąca KS. BOGDAN GIEMZA SDSPapieskie intencje Apostolstwa Modlitwy MARTA WILCZYŃSKANieomylni KS. ADAM CZTERNASTEK…na każdy temat TEMAT NUMERU: KS. ŁUKASZ ROMAŃCZUKRóżańcowy...

Według Twego słowa

Według Twego słowa

ABP JÓZEF KUPNYmetropolita wrocławski Maryja w sposób szczególny realizuje zadanie zlecone Jej przez Syna umierającego na drzewie krzyża, by matczyną miłością ogarnęła Jego uczniów. Każdy z nas musiałby głośno wypowiedzieć swoje troski, bóle, nieszczęścia związane z...

Modlić się na różańcu

Modlić się na różańcu

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKIredaktor naczelny W modlitwie różańcowej łączą się najściślej drogi Jezusa i Maryi. Odmawiać różaniec to nic innego, jak kontemplować z Maryją Chrystusa. Nauczycielką jest dla nas Maryja, która zachęca do słuchania i wykonywania poleceń...

Moja Niedziela

Moja Niedziela

4 PAŹDZIERNIKA 2020 R.27. Niedziela zwykłaBoży pokój dzisiaj?IZ 5, 1–7; PS 80; FLP 4, 6–9; MT 21, 33–43Tak jak dwa tysiące lat temu, tak też dziś – „kamień, który odrzucili budujący”, symbolizuje postać Chrystusa.I chociaż mamy to szczęście, że nie żyjemy w kraju, w...

Papieskie intencje

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwypaździernik 2020 EWANGELIZACYJNA – MISJA ŚWIECKICH W KOŚCIELE MÓDLMY SIĘ, ABY NA MOCY CHRZTU WIERNI ŚWIECCY,ZWŁASZCZA KOBIETY, MIELI WIĘKSZY UDZIAŁW INSTYTUCJACH ODPOWIEDZIALNYCH ZA KOŚCIÓŁW 2020 r. nakładem Wydawnictwa WAM w Krakowie ukazało się...

Zdalni, przemęczeni, samotni

Zdalni, przemęczeni, samotni

Jeśli Jaś się zdalnie nauczył, Jan będzie to umiał, ale za jaką cenę? EWELINA GŁADYSZ Trzebnica Zdalne nauczanie okazało się wyzwaniem dla uczniów i nauczycieli.W większości odnaleźli się oni w nowej sytuacji JULIA M CAMERON/PEXELS.COM W marcu tego roku pewna...

Katecheta – człowiek niosący wartości

Katecheta – człowiek niosący wartości

Nauczyciel, przyjaciel, apologeta, ewangelizator, wolontariusz, świadek, misjonarz– te jakże różne określenia, mogące przynależeć do wielu różnych ludzi,znajdują wspólny mianownik w osobie katechety. KS. PIOTR SIERZCHUŁA Wrocław Katecheta nie tylko przekazuje wiedzę,...

Jak wychować uczonego w Piśmie?

Jak wychować uczonego w Piśmie?

Katechizacja i katecheza są słowami nieodłącznie kojarzonymize światem chrześcijańskim. Kojarzone są z typowo chrześcijańskim formowaniemzarówno osób niewierzących, by przyprowadzić je do wiary, jak i wierzących,by je w prawdy wiary coraz świadomiej wtajemniczać. ANNA...

Katecheza rodzi się z wiary i służy wierze

Katecheza rodzi się z wiary i służy wierze

O współczesnej katechezie w szkolez ks. dr. Markiem Korgulem,sekretarzem KomisjiWychowania KatolickiegoKonferencji Episkopatu Polski,rozmawia KS. ŁUKASZ ROMAŃCZUK „Niedziela” Zadaniem katechezy jest wychowanie w wierze, a także przekaz rzetelnej wiedzy religijnej...

We wrześniowym numerze 2020

We wrześniowym numerze 2020

KRYSTIAN KWAŚNIEWSKIMoja Niedziela. Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele miesiąca KS. BOGDAN GIEMZA SDSPapieskie intencje Apostolstwa Modlitwy MARTA WILCZYŃSKANerwy do konserwy KS. ADAM CZTERNASTEK…bo tak jak jest, jest dobrze TEMAT NUMERU: KS....

Katecheza w szkole

Katecheza w szkole

ABP JÓZEF KUPNYmetropolita wrocławski Niepokojące jest to, że proces laicyzacji w coraz większym stopniu zagląda do polskiej szkoły. Katecheci nierzadko spotykają się z rodzicami kontestującymi ich obecność w szkole. To samo dotyczy nauczycieli, którzy ostentacyjnie...

Słowo i świadectwo

Słowo i świadectwo

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKIredaktor naczelny Chrystus dwom sprawom poświęcił najwięcej uwagi: głoszeniu Ewangelii Królestwa Bożego i leczeniu wszelkiej niemocy i słabości wśród ludzi. Czyli głosił SŁOWO i dawał ŚWIADECTWO. Dla nas, chrześcijan, są to zatem dwa podstawowe...