Bukoliki biblijne

Chyba żadne z powiedzeń nie pasuje do życia wiejskiego bardziej niż to: „wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma”. Ten, kto lata swego dzieciństwa spędził na wsi, tęskni za wielkomiejską bieganiną – ten natomiast, kto od dziecka wdychał miejski kurz, pędzi myślami do...

Biblijna medytacja nad pracą

W jakże różny sposób podchodzili ludzie na przestrzeni dziejów do pracy. W starożytnej Grecji, a później w Rzymie praca nie miała wielkiej wartości, często kojarzono ją ze stanem niewolniczym, a jeśli już człowiek wolny musiał pracować, to raczej z konieczności...

Ludzie wsi modlą się nadal…

Pytanie o modlącą się wieś jest jak najbardziej aktualne. Przyjęło się, co jest obecne w fachowej literaturze, zwłaszcza w dziedzinie socjologii religii, że tzw. Kościół ludowy zasadniczo różni się od Kościoła nowoczesnego. KS. BOGUSŁAW DROŻDŻ Legnica...

Rolnik sam w dolinie…

Około 13–10 tys. lat temu narodziło się rolnictwo oraz pojawili się pierwsi rolnicy. ROMAN ANDRZEJ ŚNIADY Wrocław Bronowice Małe k. Krakowa. Mężczyzna podczas karmienia koni na podwórzu. Zdjęcie archiwalne z 1932 r. ZE ZBIORÓW NARODOWEGO...

Robią rzecz najważniejszą, chleb

O przemianach na wsi i pracy rolnika z prof. Barbarą Kutkowską z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI „Nowe Życie” Sierpc. Obchody Niedzieli Palmowej w Muzeum Wsi Mazowieckiej AGNIESZKA OTŁOWSKA/FOTO GOŚĆ...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy marzec 2018 EWANGELIZACYJNA ABY CAŁY KOŚCIÓŁ UZNAŁ PILNĄ POTRZEBĘ FORMACJI DO ROZEZNANIA DUCHOWEGO W ASPEKCIE INDYWIDUALNYM I WSPÓLNOTOWYM Być może określenie „rozeznanie duchowe” brzmi anachronicznie dla współczesnego ucha i kojarzy...

Moja Niedziela

4 MARCA 2018 R. III Niedziela Wielkiego Postu Duchowa skleroza WJ 20, 1-17; 1 KOR 1, 22-25; J 2, 13-25 Ostatnio zostałem zaproszony do udziału w dyskusji panelowej na temat tego, „Czy Dolnoślązacy świętują?”. Kontekstem była setna rocznica odzyskania...

Wielki Post

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny W naszej świadomości głęboko zakorzenione jest przeświadczenie, że post, pokuta, umartwienie to przede wszystkim praktyki, których celem jest pozbawienie nas czegoś, umniejszenie radości życia. Owszem,...

Kształtować przestrzeń dla Boga

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Wkroczyliśmy w Wielki Post. Praktyki związane z tym okresem liturgicznym – a więc post, modlitwa i jałmużna, czyli uczynki miłosierdzia – nie są dane po to, byśmy skupiali się na sobie. Wręcz przeciwnie –...

W marcowym numerze

KS. RAFAŁ KOWALSKI Moja Niedziela. Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele miesiąca KS. BOGDAN GIEMZA SDS Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy MARTA WILCZYŃSKA List do mojego proboszcza KS. ADAM CZTERNASTEK List do moich parafian WOJCIECH IWANOWSKI...

Tumskie Spotkania Autorskie

27 lutego 2018 r. W centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej odbyło się kolejne z cyklu Tumskich Spotkań Autorskich. Tym razem do czytelników przybył ks. Andrzej Draguła, profesor teologii i publicysta. Rozmawiano o sztuce pisania felietonu, religijnym...

Dobrzy Bracia

Bonifratrzy to zwyczajowa nazwa Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego. Pochodzi ona od łacińskich słów bonum – dobro i frater – brat i nawiązuje do sentencji: „Bracia, czyńcie dobro!”– zachęty często wypowiadanej przez założyciela zakonu. BR. ŁUKASZ DMOWSKI przeor...

Wrocław breaks the Iron Curtain

JUSTYNA FILIPKIEWICZ Wrocław Rok 1989 - atmosfera tamtego czasu dla wielu wciąż bliska i doskonale znana. Zburzenie Muru Berlińskiego było tylko widocznym znakiem dużo ważniejszego wydarzenia, którym był upadek Żelaznej Kurtyny, która przez wiele lat dzieliła jeden...

Promocja książki pt. „Rewolucyjna moc miłości

Fundacja Obserwatorium Społeczne wraz z TUM - Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej zaprasza na promocję książki pt. "Rewolucyjna moc miłości". Publikacja ta jest zapisem felietonów ks. Andrzeja Draguły, które ukazały się na łamach miesięcznika Nowe...

Spotkanie w „Civitas Christiana”

Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddział we Wrocławiu serdecznie zaprasza na spotkanie z Ks. prof. Grzegorzem Sokołowskim: "Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych". Spotkanie odbędzie się 19 lutego 2018 r. w siedzibie...

„Pielgrzym pokoju”

Czy pokój na świecie jest jeszcze możliwy? Czy Jan Paweł II miał wpływ na rozwiązywanie światowych konfliktów i odzyskanie pełnej niepodległości w Polsce? Jaki był cel tylu pielgrzymek Papieża Polaka? Czy możemy tworzyć społeczeństwo, które będzie dbało o pokój we...

Ekumeniczna posługa duszpasterska wobec chorych

Choroba i związane z nią cierpienie jest problemem ogólnoludzkim, przekraczającym wszelkie podziały wyznaniowe. Każdy człowiek, bez względu na swoje przekonania religijne, doświadczany chorobą pyta o jej sens i często wtedy właśnie szuka pomocy duchowej. KS. JACEK...

Chorzy na punkcie zdrowia?

W 1980 r. Robert Crawford ukuł termin healthism. Określił tak zaabsorbowanie własnym zdrowiem, traktowanym jako pierwszy i najważniejszy czynnik dobrostanu. Cel ten jest osiągany przede wszystkim poprzez zmianę stylu życia. EWA SOŁTYS Wrocław JAKUB SZYMCZUK/FOTO GOŚĆ...

O powołaniu lekarza i zakonnika

Czynić dobro! – to prosta zasada, która przekonała mnie do tego, by zostać bonifratrem – mówi brat Łukasz Dmowski, przeor Konwentu Bonifratrów we Wrocławiu, lekarz specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii. Zdjęcie: Brat Łukasz na dyżurze w szpitalu HENRYK...

Szlachetne zdrowie – ujęcie biblijne

Choć o zdrowiu na kartach Świętej Księgi nie wspomina się zbyt często, można jednak pokusić się o pewne wnioski. Zdrowie stało się ekwiwalentem życia w pokoju i dobrobycie (Rdz 29, 6; 1 Sm 25, 6) – i takie jego rozumienie stanowi pomost pomiędzy starym i nowym...

Czym jest dzisiaj Przysięga Hipokratesa?

Przysięga Hipokratesa przywoływana jest często przez przedstawicieli różnych środowisk, na ogół w sposób wybiórczy, służąc zróżnicowanej argumentacji, często krytycznej wobec środowiska lekarskiego. MARIAN GABRYŚ Wrocław Hipokrates – lekarz grecki, ur. ok. 460 p.n.e....

Awangardowy Wrocław

MATERIAŁY PRASOWE UM WROCŁAW O rozwoju miasta, patriotyzmie i pielgrzymowaniu – z Rafałem Dutkiewiczem, prezydentem Wrocławia, rozmawia KS. GRZEGORZ SOKOŁOWSKI „Nowe Życie” Ks. Grzegorz Sokołowski: Rozmawiamy w pierwszym dniu Nowego Roku, ale zacznijmy od podsumowań....

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy luty 2018 POWSZECHNA: ABY CI, KTÓRZY SPRAWUJĄ WŁADZĘ MATERIALNĄ, POLITYCZNĄ LUB DUCHOWĄ, NIE POZWOLILI, BY RZĄDZIŁA NIMI KORUPCJA W Ewangelii wg św. Łukasza znajdujemy przypowieść o nieuczciwym rządcy (Łk 16, 1-8). Jak zauważył w swoim komentarzu...

Moja Niedziela

4 LUTEGO 2018 R. 5. Niedziela Zwykła Głosić – nie głosić? Oto jest pytanie HI 7, 1-4. 6-7; 1 KOR 9, 16-19. 22-23; MK 1, 29-39 Często w różnych kontekstach słyszymy o obowiązku głoszenia Ewangelii. W kościelnym żargonie mówi się o „konieczności dawania świadectwa”....