Wieczory Tumskie – 26.06.2022 r.

Wieczory Tumskie – 26.06.2022 r.

Zapraszamy serdecznie na czerwcowy Wieczór Tumski, poświęcony beatyfikacji Sióstr Męczenniczek - S.M.Paschalis Jahn i IX Towarzyszek. W niedzielę 26.06 br., o godzinie 19:00, w kościele NMP na „Piasku” usłyszmy wykład o. prof. Zdzisława Józefa Kijasa OFMConv...

Mężczyźni Świętego Józefa zapraszają

Mężczyźni Świętego Józefa zapraszają

Mężczyźni Świętego Józefa zapraszają mężczyzn do wspólnej modlitwy i wielbienia Jezusa Chrystusa na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w piątek 24 czerwca 2022 o 18.00 w kościele św. Piotra i Pawła, przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu. Po Eucharystii konferencję...

Kontekst historyczny i religijny

Kontekst historyczny i religijny

MĘCZEŃSTWO SIÓSTR ELŻBIETANEK W 1945 R.19 czerwca 2021 r. Stolica Apostolska poinformowała o wyniesieniu na ołtarze męczenniczek elżbietańskichs. Marii Paschalis Jahn i jej Dziewięciu Towarzyszek oraz o uroczystości beatyfikacyjnej. Jest to wielkie święto dla całej...

Nowe Błogosławione ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Nowe Błogosławione ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

Siostra M. Paschalis Jahn i dziewięć Towarzyszek: Edelburgis, Rosaria, Adela, Sabina, Melusja, Sapientia, Adelheidis, Felicitas i Acutina swoją męczeńską śmiercią potwierdziły wierność Bogu i miłość do bliźniego. S. M. PAULA ZABOROWSKA CSSE Postulatorka generalna RYS....

Prześwietlone łaską

Prześwietlone łaską

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi,aby widzieli wasze dobre uczynkii chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.(Mt 5, 16)Od początków chrześcijaństwa słowo i obraz mają kluczowe znaczenie w krzewieniu Dobrej Nowiny. Słuch i wzrok są zmysłami pomocnymi w...

Na drodze rad ewangelicznych

Na drodze rad ewangelicznych

O beatyfikacji 10 Sióstr Męczenniczek, zachowaniu charyzmatu elżbietańskiego i miejscu Zgromadzenia wewspółczesnym świeciez Siostrą M. SamueląWerbińską, PrzełożonąGeneralną ZgromadzeniaSióstr św. Elżbiety,rozmawiaWOJCIECH IWANOWSKI„Nowe Życie”Wojciech Iwanowski: Jakie...

Miały głębsze wejrzenie w to, czym jest życie

Miały głębsze wejrzenie w to, czym jest życie

Czy da się zrozumieć męczenników? Skąd biorą siłę/odwagę, aby oddaćto, co najcenniejsze, czyli swoje życie? I dlaczego to robią, dla kogo?Odpowiedzi na te pytania szukać należy w ich intymnej relacji z Chrystusem.ZDZISŁAW J. KIJAS OFMConvKrakówGrób s. M. Pashalis Jahn...

Leczyć Chore Członki Chrystusowego Ciała

Leczyć Chore Członki Chrystusowego Ciała

ZARYS HISTORYCZNY ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. ELŻBIETYRewolucyjne i niezwykle dynamiczne zmiany w życiu społecznym, gospodarczymi przemysłowym środkowej Europy, w tym również Śląska w XIX w. oraz ówczesnapruska polityka wyznaniowa miały swoje odzwierciedlenie w nowych...

Błogosławione dla nas

Błogosławione dla nas

ABP JÓZEF KUPNYmetropolita wrocławski Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą”; „do każdego, kto przyzna się do mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie”. Te zdania doskonale opisują życie i postawę...

Misterium nieprawości przezwyciężone miłością

Misterium nieprawości przezwyciężone miłością

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKIredaktor naczelny Kocha naprawdę ten, kto potrafi uczynić z siebie bezinteresowny dar, to znaczy potrafi być sługą. Nie jest to jakieś niewolnicze zatracanie się w pracy dla innych ludzi, także dla siebie, pod przymusem finansowym czy...

Moja Niedziela

Moja Niedziela

5 CZERWCA 2022 R.Niedziela Zesłania Ducha ŚwiętegoMiłowanie drogądo zbawieniaJ 14, 15-26PostawaMiłość nie jest uczuciem. Uczucia towarzyszą miłości i są nią powodowane. Jezus precyzuje dokładnie, jak powinna wyglądać postawa miłości wobec Niego. To wypełnianie jego...

Papieska Światowa Sieć Modlitwy

Papieska Światowa Sieć Modlitwy

czerwiec 2022 INTENCJA MODLITEWNA – ZA RODZINY MÓDLMY SIĘ W INTENCJI RODZIN CHRZEŚCIJAŃSKICH NA CAŁYM ŚWIECIE,ABY DZIĘKI KONKRETNYM GESTOM PRZEŻYWAŁYBEZINTERESOWNOŚĆ MIŁOŚCI ORAZ ŚWIĘTOŚĆ W CODZIENNYM ŻYCIUPod koniec moich studiów na KUL-u, w 1990 r. zaczął się...

W czerwcowym numerze 2022

W czerwcowym numerze 2022

KS. KACPER RADZKIMoja Niedziela. Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele miesiąca KS. BOGDAN GIEMZA SDSPapieska Światowa Sieć Modlitwy​ MARTA WILCZYŃSKAPosłuszeństwo KS. ADAM CZTERNASTEKŚwiadomy wybór TEMAT NUMERU: S. M. PAULA ZABOROWSKA CSSENowe...

Mężczyźni Świętego Józefa zapraszają

Mężczyźni Świętego Józefa zapraszają

Mężczyźni Świętego Józefa zapraszają mężczyzn do wspólnej modlitwy i wielbienia Jezusa Chrystusa na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się w piątek  27 maja 2022 o 18.30 w kościele św. Piotra i Pawła, przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu. Po Eucharystii konferencję pt....

Maryja oczami matki

Maryja oczami matki

Maryja – zatroskana Matka Jezusa doskonale zrozumiewszystko, co przeżywa kobieta, mama.ALEKSANDRA ŚWIDURSKAWrocław Matka Boża z Dzieciątkiem,Muzeum Historii Katowic REPRODUKCJA MAREK PIEKARA/FOTO GOŚĆMając w życiu autorytet i kierując, wspomagając się jego postawami,...

Matka Boga w akcji

Matka Boga w akcji

Prześledzenie tekstów nowotestamentowych, które wspominają o Maryi,często prowadzi do wniosku, że o Matce Chrystusa nie wspomina się zbyt często,co wydaje się umniejszać Jej rolę. Dlatego tak ważne, a może nawet kluczowe jestzejście do poziomu języka, który pozwala –...

Mater Adorans – historia

Mater Adorans – historia

Od ponad 300 lat Maryja patrzy przed siebie szeroko otwartymi oczami ze skupieniem na twarzy. Wydaje się, jakby jej wzrok nie ograniczał się do pierwszego planu, ale przenikał materię,by zatrzymać się na tym, co realne, choć niekoniecznie widzialne. Od 1951 r....

Sztuka nie pozostawia nas obojętnymi

Sztuka nie pozostawia nas obojętnymi

fot. WOJCIECH ROGOWICZ O niezwykłym obrazie Madonny z katedry we Wrocławiu, współpracyz Archidiecezją Wrocławskąi planach na przyszłośćz prof. Piotrem Oszczanowskim,dyrektorem Muzeum Narodowego we Wrocławiu, rozmawiaWOJCIECH IWANOWSKI„Nowe Życie”Wojciech Iwanowski:...

Beatyfikacja Niewiast Dzielnych

Beatyfikacja Niewiast Dzielnych

Paschalis Jahn, Edelburgis Kubitzki, Melusja Rybka, Felicitas Ellmerer, Sabina Thienel, Rosaria Schilling, Adela Schramm, Acutina Goldberg, Adelheidis Töpfer, Sapientia Heymann – to dziesięć elżbietańskich męczenniczek, które od lutego do maja 1945 roku poniosły...

Dzień Odnowy Duchowej Mężczyzn

Dzień Odnowy Duchowej Mężczyzn

Mężczyźni św. Józefa we Wrocławiu zapraszają panów na kolejne wydarzenie z cyklu "24h dla Pana", które odbędzie się 6-7 maja 2022 w klasztorze SS. Urszulanek Unii Rzymskiej w Bardzie Śląskim przy ul. Krakowskiej 31a. Link do...

Uwaga! Poszukujemy kontaktu!

Uwaga! Poszukujemy kontaktu!

Redakcja „Nowego Życia” poszukuje kontaktu do następujących poetów (lub ich spadkobierców), których utwory w minionych latach były publikowane na łamach czasopisma (w nawiasie ramy czasowe publikacji): Maryla Banaś (1984-1991), Dawid Joachim Hermet (1984-1989),...

W majowym numerze 2022

W majowym numerze 2022

KS. KACPER RADZKIMoja Niedziela. Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele miesiąca KS. BOGDAN GIEMZA SDSPapieska Światowa Sieć Modlitwy​ MARTA WILCZYŃSKAHigiena osobista KS. ADAM CZTERNASTEKObudzić dobro TEMAT NUMERU: WOJCIECH IWANOWSKISztuka nie...

Macierzyńska opieka

Macierzyńska opieka

ABP JÓZEF KUPNYmetropolita wrocławski Bóg potrzebuje kogoś, kto jest dostatecznie słaby, aby mógł przez niego działać. Może to wydawać się dziwne, ale Bóg nie chce działać przez mocnych i przez tych, co się za mocnych uważają, czy tych, którzy chcą innym pokazać swoją...

Ikona wolności

Ikona wolności

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKIredaktor naczelny W Fatimie objawiła się Maryja, gdy rozpadał się stary świat i rodziło się imperium zła na wschodzie Europy, będące źródłem napięć i wojen. Maryja stanęła wobec świata jako apostołka wolności przestrzegająca przed zniewoleniem...