Prawda o człowieku

ABP JÓZEF KUPNY metropolita wrocławski Do wizyty, której termin znamy, możemy się przygotować. My sami czy nasz dom przybiera inną formę niż na co dzień. Rozpoczęty adwent przypomina nam o niespodziewanym powrocie Syna Bożego. Bóg nie podaje nam dokładnej daty swojego...

Jesteś umiłowanym dzieckiem Boga

KS GRZEGORZ SOKOŁOWSKI redaktor naczelny Od najdawniejszych czasów ludzie różnie wyobrażali sobie Boga. Dla jednych Bóg jest daleki, stworzył świat i pozostawił nas swemu losowi – nie ma więc potrzeby przejmować się takim Bogiem. Niektórzy wyobrażali Go sobie jako...

W najnowszym numerze

KS. RAFAŁ KOWALSKI Moja Niedziela. Fragmenty Ewangelii i rozważania na wszystkie niedziele miesiąca KS. BOGDAN GIEMZA SDS Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy JOLANTA KRYSOWATA List do mojego proboszcza KS. JAN SIENKIEWICZ List do moich parafian MARTA WILCZYŃSKA...

Papieskie intencje

Apostolstwa Modlitwy grudzień 2016 O G Ó L N A ABY WE WSZYSTKICH CZĘŚCIACH ŚWIATA ZNIKNĘŁA PLAGA, JAKĄ JEST WERBOWANIE DZIECI-ŻOŁNIERZY Intencja ta wydaje się jakby „nie przystawać” do polskich realiów, wszak nie słyszymy u nas o takim procederze. Jednakże, jak podają...

Moja Niedziela

4 GRUDNIA 2016 R. 2. Niedziela Adwentu Jad został zniweczony IZ 11, 1-10; RZ 15, 4-9; MT 3, 1-12 Nigdy nie przechodzę obojętnie obok proroctwa Izajasza, który posługuje się obrazem zaczerpniętym ze świata zwierząt. Instynktownie słuchając opowieści o dziecku, które...

Od Rzymu po Waszyngton

Bł. Czesław wraz ze św. Jackiem w bazylice św. Sabiny w Rzymie. Fragment fresku ARCHIWUM NOWEGO ŻYCIA Bł. Czesław broni Wrocławia. Fresk z dominikańskiego nowicjatu w San Domenico di Fiesole, Włochy RADEK MICHALSKI Bł. Czesław znany jest, a na pewno był, także poza...

Kult mieszkańców nieba dowodem jedności Kościoła

Od czasów apostolskich Kościół doświadcza mocy Ducha Świętości, który jednoczy wierzących z Chrystusem Zmartwychwstałym w jedno Ciało, do tego stopnia, że i w nich się uwidacznia Chrystusowa świętość. KS. KRZYSZTOF Z. WIŚNIEWSKI Legnica Obrazowe przedstawienia...

Błogosławiony Czesław między historią a legendą

Średniowieczna legenda o bł. Czesławie jest elementem mitu założycielskiego Wrocławia. Miasta, które powstawało w swej instytucjonalnej formie właśnie w czasach pierwszego przeora dominikanów wrocławskich. WOJCIECH KUCHARSKI Wrocław Miedzioryt przedstawiający bł....

Błogosławiony Czesław Patron naszej codzienności

O świętości, bł. Czesławie i dominikanach z o. Norbertem Oczkowskim z Zakonu Kaznodziejskiego rozmawia WOJCIECH IWANOWSKI Nowe Życie Procesja odpustowa z Najświętszym Sakramentem i relikwiami bł. Czesława wokół dominikańskiego kościoła pw. św. Wojciecha. Wrocław,...

W moim mieszkaniu mieszkał Żyd

Wbrew tytułowi poniższy tekst w ogóle nie ma zamiaru zajmować się tzw. kwestią żydowską. Oznacza to, co napisano. Po prostu piszący poniższe rozważania zupełnie przypadkiem natknął się na informację o lokatorze zamieszkującym jego obecne mieszkanie w końcu lat...

Wrocławskie ślady i wizerunki św. Jadwigi

Kanonizowana przez papieża Klemensa IV w 1267 r. w Viterbo, Patronka Śląska, od połowy XIII w. wpisała się na stałe w historię, kulturę i sztukę Śląska. DARIUSZ GALEWSKI Wrocław Tryptyk z Legendą św. Jadwigi Śląskiej, ołtarz skrzydłowy nieznanego malarza śląskiego z...

Miejsce w świecie

Istotą apostolstwa świeckich jest nie tyle głoszenie Słowa Bożego, ile życie nim. W praktyce chodzi o uświęcanie świata poprzez świadectwo własnego życia rodzinnego, zaangażowania społecznego, odpowiedzialnego gospodarowania dobrami i właściwego zarządzania wspólnotą...

Olbrzym mocno śpi…

„Ofert pracy” jest w Kościele bez liku – od Ciebie tylko zależy, czy stawisz się na najbliższej „rozmowie o pracę”. ANNA RAMBIERT-KWAŚNIEWSKA Wrocław Nauka społeczna Kościoła musi stanąć u podstaw intensywnej i stałej formacji świeckich chrześcijan zaangażowanych w...

Świeccy w Kościele

Problem laikatu, a właściwie apostolstwa ludzi świeckich jest tak dawny, jak daleko wstecz sięgają dzieje Kościoła. Jednak dopiero Sobór Watykański II zajął się wszechstronnie i dogłębnie tym zagadnieniem, określając członków Ludu Bożego mianem „laici” (świeccy),...

Bł. SPERANZA ALHAMA VALERA (1893-1983)

Seria: Prekursorki kultu Miłosierdzia Bożego „KONTYNUATORKA APOSTOLSTWA MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ” Życie hiszpańskiej zakonnicy-mistyczki związane było z pracą wychowawczą, podejmowaną w przedszkolach i szkołach publicznych w Hiszpanii i Włoszech oraz służbą na rzecz...

M. MARIA TERESA DE SALES DESANDAIS (1876-1943)

Seria: Prekursorki kultu Miłosierdzia Bożego „APOSTOŁKA MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ ” Istota apostolstwa francuskiej mistyczki polegała na przekazaniu światu prawdy o Miłosierdziu Bożym w połączeniu z pobożnością i kultem Najświętszego Serca Jezusowego. Jej posłannictwo...

S. JÓZEFA MANÉNDEZ DEL MORÁL (1890-1923)

Seria: Prekursorki kultu Miłosierdzia Bożego „APOSTOŁKA DOBROCI I MIŁOSIERDZIA”   Trudna była droga życiowa hiszpańskiej zakonnicy, która otrzymała treść orędzia o nieskończonym miłosierdziu Boga w aspekcie Najświętszego Serca Jezusowego. Początkowo było ono...

S. BENIGNA KONSOLATA FERRERO (1885-1916)

Seria: Prekursorki kultu Miłosierdzia Bożego „MAŁA SEKRETARKA MIŁOŚCI” Biografia 31-letniej włoskiej wizytki Benigny Konsolaty Ferrero stanowi cenne źródło badawcze na temat kultu Miłosierdzia Bożego z początku XX stulecia. Oryginalność apostolstwa „Małej Sekretarki...

Króluj nam Chryste… Zawsze i wszędzie

„U św. Rodziny” nr 4 (113) 2016 lipiec-sierpień   Właśnie te słowa wypowiadają członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO) witając się wzajemnie, bądź z kapłanem, osobami konsekrowanymi, wchodząc lub wychodząc z zakrystii. To jest ich zawołanie branżowe… Kto to jest...

Kuźnia charakterów

Honor, uczciwość, odwaga i poświęcenie to słowa, które pięknie brzmią w starych, powstańczych piosenkach i kurzą się na kartach starych ksiąg. Przyglądając się czarno-białym fotografiom bohaterów wzdychamy ze wzruszeniem, bo bezpowrotnie minęły już czasy bohaterstwa....

W imię miłości

Ataki terrorystyczne, masowe mordy, publiczne egzekucje, zło, szok, przerażenie, przemoc… Wszystkie te słowa przewijały się w opinii publicznej bardzo często w ostatnim czasie. Z przerażeniem patrzyłam na to, jak prawica i lewica, jak wierzący i niewierzący krzyczą na...

O potrzebie przywrócenia godności życiu

Nadszedł czas świętowania Zmartwychwstania Pańskiego, w którym w pełni objawiło się miłosierdzie Boże i w którym również dopełnił się sens wiary chrześcijańskiej. Syn Boży wcielił się w człowieka, a potem umarł za niego na krzyżu po to właśnie, by w tym zbawczym akcie...

Modlić się i służyć

Apostolstwo Modlitwy (AM) powstało we Francji w 1844 r.; jego twórcą był Francuz, Franciszek Gautrelet SJ; jest obecne w 90 krajach świata. W Polsce pierwsze ogniska AM działały od ok. 1867 r., jednak formalnie początek inicjatywy, to dopiero rok 1871, kiedy to...